top of page

Jonas Nordberg spiller på

Theorbe
Viste du at…
  • Theorben er veldig populær blant dagens gitarister da den som oftest hade enkle strenger og derfor kan spilles på med moderne teknikk og negler?

  • Theorben var veldig ofte brukt i orkestre da den hade en sterk nok lyd til å høres godt?

  • Theorben som regel har 14 kor, men at det fantes utgaver med opp til 19?

bottom of page