top of page

Nigel North spiller på

Renessanselutt
Viste du at…
  • Lutten var et av de mest populære instrumentene i renessansen?

  • Lutten hade som regel doble strenger som ble kalt kor?

  • Renessanselutten begynte med seks kor og ble gjennom tiden økt helt opp til 10 kor?

  • Lutten ofte ble brukt til å akkompagnere sanger og at det fantes luttorkestre?

  • Renessansens luttenister brukte en spilleteknikk som bygget på å veksle mellom høyrehåndens tommel og pekfinger?

bottom of page