top of page

Dr Robin Rolfhamre spiller på

Colascione
Viste du at…
  • Man ikke vet så mye om colascionen idag?

  • At instrumentet ble brukt både som folkeinstrument og som kunstmusikkinstrument?

  • Ofte ble brukt som symbol for folketradisjon i opera?

  • Hade 2–6 strenger — som oftest 3 — og ofte blir forvekslet med et annet instrument som heter galichone?

bottom of page