top of page

Christopher Wilke spiller på

Barokklutt
Viste du at…
  • Barokklutten pleide å ha 11–13 kor?

  • De øverste 6 korene er stemt i d-moll og de resterende 5 er stemt i en skala?

  • Johann Sebastian Bach lot bygge et lutt-chembalo fordi han var så gla i barokkluttmusikk?

  • Barokklutten var kjempepopulær i Frankrike og Tyskland i denne tiden?

bottom of page